Podobnost


profesor Křížek Podobnost je takové zobrazení, které každé úsečce přiřadí takovou úsečku, která je k krát větší (menší). Koeficient k je poměr podobnosti a je to vždy kladné číslo (k > 0). Podobnost zachovává velikost úhlů.
podobnost

Jumper Každou podobnost můžem získat složením stejnolehlosti a shodných zobrazení. Když je jeden útvar podobnej druhýmu, tak ho můžu získat tak, že nejdřív udělám stejnolehlost (abych získal správnou velikost), a pak ho pomocí skládání shodných zobrazení dostanu, kam potřebuju.
skládání stejnolehlosti, výchozí stavskládání stejnolehlosti
profesor Křížek Platí :
podobnost kružnic, rovnostrnných trojúhelníkú, čtverců a pravidelných n-úhelníků

  Reklama: