Skládání zobrazení


Jumper Skládání shodných zobrazení není nic jinýho než, že nejdřív uděláš jedno shodný zobrazení, pak další, pak další ...
Několik takhle po sobě udělaných shodných zobrazení se nazývá složené zobrazení. Pomocí skládání zobrazení můžeš cokoliv dostat kamkoliv. Například to stačí nejdřív otočit a pak posunout.
skládání zobrazení

profesor Křížek Některá shodná zobrazení jdou složit pomocí jiných. Třeba středová souměrnost je to samé jako otočení o 180°. Dokonce lze všechna shodná zobrazení dostat pomocí skládání několika osových souměrností:
  • identita - pomocí dvou totožných osových souměrností (jednou se to převrátí tam a druhou zpět)
  • středová souměrnost - pomocí dvou osových souměrností, jejichž osy jsou na sebe kolmé
  • osová souměrnost - je osová souměrnost
  • posunutí pomocí dvou osových souměrností, jejichž osy jsou rovnoběžné (vzdálenost os je polovička délky vektoru posunutí a osy jsou kolmé na vektor posunutí)
  • otočení pomocí dvou osových souměrností, jejichž osy svírají polovinu z úhlu otočení a jejich průsečík je střed otočení
složení identitysložení středové souměrnostisložení osové souměrnostisložení posunutísložení otočení

  Reklama: