Shodnost Shodnost trojúhelníků Identita Středová souměrnost Osová souměrnost Posunutí Otočení Skládání zobrazení
Zmáčknuté tlačítko