Odkazy


Jumper Můžeš se podívat na další stránky, kde se můžeš dozvědět další informace z planimetrie. Taky si můžeš ověřit to, co je na našich stránkách nebo se podívat na jiná vysvětlení.
Katedra matematiky na Univerzitě J. E. Purkyně - zadala vytvoření těchto stránek
Sešity - stručně základní pojmy
Applloniovy úlohy - stránky s řešením všech Apolloniových úloh
Základy geometrie - planimetrie - některé kapitoly z planimetrie
Wikipedie - velká internetová encyklopedie, kde se toho dá najít spoustu i z planimetrie
Planimetrie - dobré zpracovaní v seminární práci
Matematika polopatě - základní pojmy nejen z planimetrie
Vzorový kurz modulu P-MAT - tady najdete řešené příklady v Cabri geometrii
Geneze - historie matematiky, fyziky a kosmologie
  Reklama: