Rovnoběžky


profesor Křížek Rovnoběžky jsou dvě přímky, které nemají žádný společný bod (nikde se neprotnou). Prostor mezi rovnoběžkami se nazývá rovinný pás. Osa (o) rovinného pásu je přímka, která rozdělí pás na dva shodné pásy.
Přímka, která není s dvěma rovnoběkami rovnoběžná, svírá s oběma rovnoběžkami stejné úhly. Tyto úhly nazýváme souhlasné úhly. Vrcholový úhel souhlasného úhlu je úhel střídavý.
rovnoběžky rovinný pás osa rovinného pásu
Jumper Jo, taky je ještě jedno pravidlo. Když máš přímku a bod mimo ni, tak tím bodem lze vést jenom jednu rovnoběku k tý přímce. Ehm, prej je to nějakej pátej Eukleidův postulát, ale to už bych asi hodně machroval.
profesor Křížek Vzdálenost dvou rovnoběžek je délka úsečky, jejíž krajní body jsou průsečíky těchto rovnoběžek s libovolnou jejich kolmicí.
vzdálenost rovnoběžek

  Reklama: