Přímka


profesor Křížek Přímkou myslíme nekonečně dlouhou a přitom také nekonečně tenkou křivku, která je dokonale rovná. Má jeden rozměr.
Platí, že každými dvěma různými body prochází právě jedna přímka. Tato přímka představuje nejkratší spojnici mezi těmito body.
přímka přímka

Jumper Vždycky jsem měl pocit, že vím, co to přímka je. Učitelka na základce nám to vysvětlovala jako tu dlouhou rovnou čáru, kterou můžeme neustále prodlužovat. Tím je pro mě pořád a žiju. Jo, jinak jak říkal pan profesor s tím jedním rozměrem, tak to znamená, že u ní můžeme měřit jenom délku (například čtverec má dva rozměry - délku a výšku). Víc k tomu asi není co říct.
profesor Křížek Ehm, pane Zemánek, říká se paní učitelka. Zmínil bych zde ještě vztah bodu a přímky, vztah dvou přímek a také, co je to polopřímka a úsečka:

Vztah bodu a přímky

přímka a bod

Vztah dvou přímek

Rozlišujeme podle toho, kolik mají dvě přímky společných bodů :
rovnoběžky různoběžky totožné přímky

Polopřímka

Bod ležící na přímce rozděluje tuto přímku na dvě navzájem opačné polopřímky. Tento bod je počátkem obou těchto polopřímek. Polopřímka s počátečním bodem A, na které leží bod B, se značí polopřímka AB.
polopřímky polopřímka

Úsečka

Jsou-li A a B dva různé body ležící na přímce, pak průnik polopřímek AB a BA je úsečka AB. Body A a B jsou krajními body této úsečky.
U úsečky může být měřena délka. Jeli d délka úsečky AB, zapisujeme |AB|=d.
úsečka úsečka

Střed úsečky

Střed úsečky (AB) je bod (S), který leží na této úsečce a jehož vzdálenost od obou krajních bodů je stejná.
S ϵ AB
|SA| = |SB|

Osa úsečky

Osa úsečky (AB) je přímka (o), která prochází středem úsečky a je k této úsečce kolmá.
střed a osa úsečky
Jumper Nesnáším, když mi říká pane Zemánek.
Je taky dobrý říct, že všechno to, co jsme tu popsali (přímka, polopřímka, úsečka), se skládá z bodů. Jsou to množiny bodů, který jsme nějak konkretizovali. Tak to bude i dál.
  Reklama: