Základní geometrické obrazce


profesor Křížek V této kapitole se můžete seznámit s jednoduchými geometrickými útvary. Podíváme se i na ty, které se běžně nedefinují (bod, přímka a rovina). To, co je tu popisováno, je známo už více než dva tisíce let. Nejobsáhlejším dílem řecké matematiky jsou Eukleidovy Základy (konec 4. stol. před Kristem). Eukleides nebyl autorem všeho, co kniha obsahuje, ale posbíral a vydal do té doby známé poučky. Tato kniha byla používána jako učebice geometrie až do 19. století. Podle Eukleida se nazývá i geometrie, která se na středních školách vyučuje tj. eukleidovská geometrie.

Ukázka z 1. knihy Eukleidových Základů:

  1. Bod je to, co nemá části.
  2. Čára je délka bez šířky.
  3. Na koncích čáry jsou body.
  4. Přímka je čára, která leží rovnoměrně s body sama na sobě.
  5. Plocha je to, co má pouze délku a šířku.

  Reklama: