Planimetrie Stejnolehlost Eukleidovy věty Shodná obrazení Úvod Hledání bodů daných vlastností Základní geometrické obrazce Obvodové a středové úhly Mocnost skryté tlačítko skryté tlačítko skryté tlačítko skryté tlačítko skryté tlačítko skryté tlačítko skryté tlačítko skryté tlačítko