Použití Eukleidových vět


profesor Křížek Eukleidovy věty se dají použít k různým výpočtům a konstrukcím. Některá použití si můžete prohlédnout na následujících příkladech.

Příklad 1

Sestrojte úsečku, která má délku 7cm.
řešení pomocí věty o odvěsně:
konstrukce úsečky, která má délku odmocninu ze sedmi
řešení pomocí věty o výšce:
konstrukce úsečky, která má délku odmocninu ze sedmi
Takto můžete sestrojit úsečku, která má délku nějaké odmocniny - např. 11cm, 30cm...
(trik : při hledání vhodných činitelů stačí vždy vzít číslo, ze kterého je odmocnina a jedničku - např. 11 = 11 · 1)

Příklad 2

Dopočítejte zbylé strany v pravoúhlém trojúhleníku ABC, znáte-li c = 10cm a ca = 3,6cm.
pravoúhlý trojúhelník
řešení : Můžete si vyzkoušet zadat různé dvě strany v pravoúhlém trojúhelníku a dopočítat zbylé (nejdou tyto dvě dvojice : a a cb, b a ca).
  Reklama: