Pythagorova věta Eukleidova věta
o výšce
Eukleidova věta
o odvěsně
Použití


Zmáčknuté tlačítko